Regeneracja filtrów cząstek stałych DFP, FAP,SCR


PROCES REGENERACJI

  1. Dostarczony do nas filtr zostaje poddany oględzinom za pomocą kamery inspekcyjnej, co pozwala na wstępne określenie poziomu zanieczyszczenia oraz występowania ewentualnych uszkodzeń monolitu filtra.
  2. Następnie filtr zalewany jest biodegradowalnym preparatem, umieszczany w urządzeniu FFSolution FH2 DOUBLE i przeprowadzany jest profesjonalny test przeciwciśnienia dający szczegółowe rozpoznanie stanu jego zabrudzenia.
  3. Filtr zostaje odpowiednio zabezpieczony i podłączony do rury wodnej.
  4. Uruchomiony zostaje proces czyszczenia polegający na uderzeniach wody pod dużym ciśnieniem. FFSolution FH2 DOUBLE pracuje w trybie obiegu zamkniętego, dzięki czemu nie emituje oparów, ścieków i innych zanieczyszczeń.
  5. Przedostatnim etapem jest proces suszenia trwający około 30 min.
  6. Po zakończeniu całego procesu czyszczenia, filtr poddawany jest testowi końcowemu, w wyniku którego otrzymujemy wydruk aktualnych jego parametrów. Na ich podstawie wydany zostaje raport z czyszczenia filtra, będący jednocześnie gwarancją dla klienta.