Uszkodzenia turbosprężarek

Turbosprężarki są dość delikatnymi elementami składowymi jednostki napędowej.
Podczas nieumiejętnego eksploatowania ulegają uszkodzeniu. Poniżej przedstawiamy rodzaje uszkodzeń oraz przyczyny ich powstawania. Opisujemy także sposoby zapobiegania uszkodzeniom turbin w trakcie eksploatacji.

Zanieczyszczony olej

Brud, sadza, paliwo, woda, pozostałości spalania lub starte drobinki metalowe mogą zanieczyścić olej. Ze względu na bardzo wysoka prędkość obrotowa nawet najmniejsze cząstki obce w oleju mogą poważnie uszkodzić turbosprężarkę.

SKUTKI

 • Nawet najmniejsze ciała obce w oleju powodują porysowanie tulei łożyskowych.

  Może tez dojść do znacznego zużycia pierścieni uszczelniających turbosprężarkę. Ponieważ zużyte pierścienie nie uszczelniają wystarczająco, olej dostaje się na stronę turbiny. Luz elementów wirujących zwiększa się w skutek zużycia tulei łożyskowych. Powoduje to nierównomierny ruch obrotowy i dotykanie wirnika sprężarki do korpusu.

  Może dojść do złamania wałka.
 • Na kołnierzu łożyska, a dokładniej na tarczy oporowej łożyska osiowego, występują rowki.
 • W łożysku osiowym widoczne są rowki lub ślady zatarcia.
 • Zablokowany przewód oleju powoduje, że znajdujący się w turbosprężarce olej nie może odpływać i jest wtłaczany na stronę sprężarki i turbiny.

PRZYCZYNY

 • W razie przekroczenia okresów miedzyprzeglądowych filtr oleju nie filtruje zanieczyszczeń z oleju w wystarczający sposób. Cząstki zanieczyszczeń dostają się wtedy przez otwarty zawór obejściowy filtra oleju do obiegu silnika.
 • w przypadku eksploatacji silnika z zatkanym filtrem oleju te małe, ścierne cząsteczki nie mogą być odfiltrowane z oleju.
 • Jeżeli uszczelka głowicy cylindrów lub chłodnica SA nieszczelne, do biegu oleju dostaje się woda, która go rozrzedza. Prowadzi to do zmniejszenia nośności oleju.

ŚRODKI ZARADCZE I ZAPOBIEGANIE

 • należy bezwzględnie przestrzegać okresów międzyprzeglądowych podanych przez producenta.
 • należy używać tylko najwyższej jakości filtrów oleju przeznaczonych do danego typu pojazdu.
 • Dopuszczalne jest tylko stosowanie olejów silnikowych zatwierdzonych przez producenta pojazdu i silnika.
 • Po wymianie turbosprężarki należy zawsze montować nową chłodnice powietrza doładowującego i nowy filtr powietrza. Ponadto należy wymienić olej wraz z jego filtrem.
 • Należy oczyścić korpus filtra powietrza i kanały powietrza doładowującego przez ich odkurzenie.
 • W przypadku naprawy silnia bez zachowania odpowiedniej czystości przed ponownym montażem zanieczyszczenia znajdują się w silniku jeszcze przed jego ponownym uruchomieniem.
 • Nie została wymieniona chłodnica powietrza doładowującego. Nagromadzony olej silnikowy, wióry lub odłamki z poprzedniej awarii dostają się z pewnym opóźnieniem do silnika.
 • Jeżeli silnik ulega znacznemu zużyciu, najczęściej metalowe drobiny spowodowane tym zużyciem dostają się przez obieg oleju także do turbosprężarki.
 • Gdy w silniku występują zakłócenia spalania, do oleju może się dostać nie spalone paliwo. Rozrzedzenie oleju powoduje spadek jego nośności.